Drömmar, drömmar...Hela tiden fanns drömmen om att få publicera sina verk.