Kärsti Östlund föddes i Uppsala 1923 som Fröken Kärsti Maria Cederblad. Hon var dotter till köpmannen Ragnar Cederblad och hustrun Märta. Hon växte upp på Vaksalagatan i centrala Uppsala, i det hus som blev stadens första bostadsrättsförening. Hemma hos Cederblads fanns det vattenklosett, vilket gjorde att ditresta släktingar  gärna stannade länge inne på toaletten för att prova denna nymodighet. Föräldrarna Ragnar och Mära ansåg att den äldre brodern Åke skulle få studera och att Kärsti skulle hitta ett mer passande yrke utan krav på längre studier. Fadern Ragnar var sträng och kom från en stor släkt med många Cederbladare utanför Uppsala. Han var militär och även Sveriges främste skytt, med mängder av Sm-guld i sporten. En ung Kärsti hade stora drömmar och ett liv som skribent på den stora dagstidningen. Hon lyckades nå dit i ung ålder, men mötet med den unge konstnären förändrade vägen.  Med drömmar om Paris valde de en annan väg. De bodde i Paris i 5 år, i Rom i ett år och i Spanien i 8 månader. Därefter bosatte de sig åter i Uppsala. Men varje år gjorde konstnärsparet alltid långa utlandsresor. Kärsti Östlund levde åren 1923-1986.